Solden Liefdadigheidsactie

Epilepsie Liga
https://www.epilepsieliga.be/

Epilepsie is één van de meest frequent voorkomende chronische neurologische aandoeningen, namelijk 1/100 personen heeft epilepsie en 1/10 personen komt er ooit met in aanraking. Epilepsie heeft een sociale en psychologische impact op het leven van een persoon. Via de psychosociale begeleiding wil de Epilepsie Liga het welzijn van mensen met epilepsie bevorderen. Een andere belangrijke doelstelling is om epilepsie beter gekend en sociaal aanvaard te maken bij het grotere publiek door middel van het verspreiden van informatie. Daarnaast verdedigt de Epilepsie Liga de belangen van de mensen met epilepsie en ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek.

CliniClowns
https://www.cliniclowns.nl/

CliniClowns zet zich sinds 1992 in voor zieke en gehandicapte kinderen. Door écht contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns ervoor dat deze kinderen weer even kind kunnen zijn. Een ontmoeting met een CliniClown heeft effect: kinderen ervaren bijvoorbeeld minder stress en angst.

De CliniClowns spelen in nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, in revalidatieklinieken, hospices, op scholen en online. De clowns gaan ook naar zorginstellingen voor mensen met dementie. Daar zetten zij hun verbeeldingskracht met liefde en respect in om het isolement en de eenzaamheid te verzachten.

Villa Indigo
http://www.villaindigo.be/nl/

Villa Indigo, het Huis voor Respijtzorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een vredig oord waar ernstig zieke kinderen worden opgevangen waarvan de levensprognose vaak onder voorbehoud is, om een moment van respijt te bieden aan de ouders en de familie die vaak zwaar beproefd worden door de continue zorgen die ze verlenen. Deze situatie treft het leven als koppel van de ouders, maar ook het leven van het hele gezin. Ondanks de kracht waarvan de hele entourage blijk geeft, is een pauze om enkele dagen te herbronnen, op adem te komen en in een ander ritme te leven dus meer dan welkom. Wij willen de ouders even ontlasten van de verzorging die ze hun zieke kind dag en nacht geven.

KiKa
https://www.kika.nl/

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Awel
https://www.awel.be/

Awel luistert naar kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Kinderen en jongeren kunnen hen anoniem contacteren, en Awel is er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.

Make-a-Wish
https://www.makeawish.be/

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen vervult de hartenwensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte tussen de 3 en 18 jaar. Make-A-Wish® wil de kinderen een hart onder de riem steken, hen moed geven voor de onzekere toekomst waar ze voor staan door elk wenskind en zijn/haar familie een onvergetelijk moment te laten beleven te midden van al die zorgen, twijfels, moedeloosheid en verdriet, weg van klinieken, dokters en ziekenhuisbehandelingen.

Sinds 1990 zetten wij ons met meer dan 100 vrijwilligers bijna dagelijks in om de hartenwensen van deze kinderen te vervullen. Dankzij giften en fondsenwervende acties kunnen wij mooie wensen in vervullingen laten gaan.

Bite Back
https://www.biteback.org/

Dierenrechtenorganisatie Bite Back voert zowel in België als in Nederland publieksgerichte campagnes voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie.

Bite Back wil een bijdrage leveren tot een maatschappij waarin bewustwording en met name bewuster consumeren het leven van dieren kan redden of de kwaliteit ervan kan verbeteren. Meer info vind je op: www.biteback.org

BiJeVa
http://www.bijeva.be/

BiJeVa is bezig met het verzachten van armoede bij ouders en hun minderjarige kinderen. Daarvoor heeft de organisatie sedert 2006 heel wat services en activiteiten in gang gezet. Haar acties verminderen niet alleen de kopzorgen en ellende maar bieden die ouders en kinderen ook de kans om hun aangeboren handigheid of geschiktheid voor iets te (her)ontdekken en te benutten: goed voor hun zelfvertrouwen, om zoveel mogelijk invloed te krijgen op hun eigen situatie en terug erbij te horen.